บริการเครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi

สำหรับนิสิต
username คือ เลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก (ตัด 2 ตัวท้าย)
ตัวอย่างเช่น เลขประจำตัวนิสิต 573 45678 90 username จะใช้ 57345678
password ตัวเดียวกับระบบลงทะเบียน www.reg.chula.ac.th

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7

1. ไปที่ Taskbar กดไอคอน  จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมาจากนั้นเลือก ChulaWiFi

2.ให้กดปุ่ม Connect

3. รอ Connect Network จะขึ้นหน้าให้ใส่รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่าน CUNET จากกดปุ่ม OK

 

4. ในครั้งแรกของการ Connect Network จะขึ้นหน้า Windows Security Alert ให้กดปุ่ม Connect

5. รอ Connect Network ถ้า Connect Network สำเร็จจะขึ้น

** ในกรณีที่ตั้งค่าตามคู่มือนี้แล้ว  ยังไม่สามารถใช้งานได้ โปรดอ่าน วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7 (อย่างละเอียด)

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Iphone/iPad

1. กดปุ่ม Settings ไปที่ Wi-Fi กดเลือก ChulaWiFi

2. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Join

3. ตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Accept

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Android

1. ไปที่ Settings จากนั้นเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วค้นหา ChulaWiFi แล้วกดเลือก

2. มาหน้า ChulaWiFi ตรวจสอบ EAP method ให้เลือก PEAP จากนั้นเลือนลงมา

3. จะมีช่องใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Connect

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน MAC

1. ไปที่ Menu bar กดเลือก  จะมีตัวเลือกให้เลือก ChulaWiFi

2. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม OK

3. จะมีหน้า Verify Certificate ให้กดปุ่ม Show Certificate เพื่อตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Continue

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้

สถานที่ให้บริการ ChulaWiFi

คณะ อาคารส่วนกลาง
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • อาคารจามจุรี 1
 • อาคารจามจุรี 2
 • อาคารจามจุรี 3
 • อาคารจามจุรี 4
 • อาคารจามจุรี 5
 • อาคารจามจุรี 9
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 1
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 2
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 3
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 4
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 5
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 13
 • อาคารบรมราชกุมารี
 • อาคารพินิตประชานาถ
 • อาคารมหิตลาธิเบศร
 • หอพักนิสิต