Web Form

นี่เป็นระบบเว็บสำหรับสร้าง form เท่านั้น

การตั้งค่าเพื่อส่งอีเมล ที่จะเกิดข้อผิดพลาดคือในหัวข้อนี้

 ในกรณีส่งเมลเข้าระบบ TAM ให้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เพราะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในข้อมูลใด ๆ

ในกรณีส่งเมลหา user ให้กำหนดเป็น help@chula.ac.th