วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Android

1. ไปที่ Settings จากนั้นเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วค้นหา ChulaWiFi แล้วกดเลือก

2. มาหน้า ChulaWiFi ตรวจสอบ EAP method ให้เลือก PEAP จากนั้นเลือนลงมา

3. จะมีช่องใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Connect

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้