วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Iphone/iPad

1. กดปุ่ม Settings ไปที่ Wi-Fi กดเลือก ChulaWiFi

2. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Join

3. ตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Accept

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้