แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการดูแลและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานมหาวิทยาลัย

บริการ PC Support สำหรับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบเท่านั้น

 

บริการดูแลและแก้ปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้ง hardware/software เพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องคอมฯ จำนวนมากในโครงการต่าง ๆ
ประเภทคำร้องขอ
*** การขอเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องทำบันทึกข้อความจากหน่วยงานมายังสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
รายละเอียดผู้ร้องขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม